Thursday, June 9, 2011

Kuma-64 Agew na Dagupan Programa Ya Gawaen


Pamili na Makagamor na “Rizal Matalunggaring ya Kalangweran
Hunyo 10
Panagsimbatan na Bumabangat

Agew na Kawayangan
Hunyo 12, 7:30 na Kabuasan
Nibansan Atagey Ya Eskuwelaan ed Siyudad na Dagupan

Pantanem na Kiew
Hunyo 12, 8:00 na Kabuasan
Opisina’y dibisyon
Dagupan City National High School
Salisay Elementary School

Pangiparuntal na “Sanengseng” (Malinac Lay Labi Choir Competition)
Hunyo 12, 8:00 na Kabuasan
Panagsimbatan na Guerrero
Palasyo na Obispo

Manlinkor Ya Kalangweran
A. Pangiwanwan
Hunyo 15-17
Panagsambatan na Bumabangat

B. Simba Ya Panlingkor
Hunyo 21-27
Nanduruman Opisina

Sukata’y Talisiw
Hunyo 17, 8:00 na Kabuasan
Sentro na Panangibangat ed Dibisyon

Pamuria na Taoir
Hunyo 17, 3:00 na Ngarem
Museo na Dagupan

Pamuria na Mananam tan Masamit Ya Panangan
Hunyo 17, 4:00 na Ngarem
Tondaligan na Aray Matatakken

Nibansan Panliliketan
Hunyo 19, 5:30 na Kabuasan
Manlapu’d Dawel anggad Plaza na Dagupan Ya Batik

150 Pamagalang na Inkiyanak nen Dr. Jose Rizal
Hunyo 19, 7:30 na Kabuasan
Plaza na Dagupan

Misa Ya Pisasalamat
Hunyo 20, 7:00 na Kabuasan
Plaza na Dagupan

Programa Para ed Kuma-64 Ya Agew na Dagupan
Hunyo 20, 8:00 na Kabuasan
Plaza na Dagupan

Panangaro’d Baley
Hunyo 20
Museo na Dagupan

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails